19-22 KASIM 2020

HIV / AIDS Kongresi 2020

E-Kongre
EN / TR

Kurullar

HIV / AIDS Kongresi 2020

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR

TÜRKİYE HIV/AIDS PLATFORMU

HIV/AIDS Korunma ve Eğitim Derneği (HAKED)
AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)
HIV Enfeksiyonu Derneği (HIVEND)

BİLİMSEL KURUL

Serhat Ünal
Deniz Gökengin
Fehmi Tabak
Volkan Korten
Canan Ağalar
Behice Kurtaran
Yazdan Yazdanpanah
Marta Boffito
Jurgen Rockstroh
Lisa Sterman
Cristina Mussini
Tristan Barber
Mike Youle

Christiana Oprea